Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn met name:

  • Diverse zorginstellingen (jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg);
  • Particuliere beleggers;
  • Pensioenfondsen;
  • Projectontwikkelaars;
  • Eigenaren en gebruikers van onroerend goed;
  • Nationale en internationale beleggers;
  • Huurverenigingen.